Un poco de felicidad II. Presentades i coordinades per Jesús Aguado

aguado 219 de maig del 2019 a les 12:30h al Fossat del Mercat Dominical de Sant Antoni.
LECTURES POÈTIQUES: Un poco de felicidad. Presentades i coordinades per Jesús Aguado. El poeta Jesús Aguado presentarà i coordinarà les lectures poètiques d’un planter de poetes novell tot celebrant la felicitat que pot arribar a portar la paraula poètica.
L’escriptura està al servei de la felicitat, que no és un concepte sinó un gènere de ficció més com la poesia o els relats, com l’assaig o la novel·la. Les paraules apel·len a la felicitat, i quan no ho fan és que estan llastrades, demediades, enfosquides o buidades. Per a això s’escriu: per a fer-les el boca a boca, per a ressuscitar-les, per a retornar-les la seva llum. A un taller literari la felicitat té a veure amb això i també amb les persones concretes que ho componen. Elles són les protagonistes d’aquest acte de regeneració essencial. I els seus textos la columna vertebral del que allí succeeix. Escoltem aquesta vintena de veus especials amb atenció perquè en elles es juga una part important del que som.
Participaran a les lectures:
JOAN ALBANELL
MONTSE FERNÁNDEZ
AMARA PÉREZ
AMOR PÉREZ
XAVIER LASTRA
MANUEL PALAO
SILVIA SORIANNO
ISIDRO MASSÓ
ELENA BASSA
YULIYA BORES