Radio

ENTREVISTA JOAN MATEU, PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DEL MERCAT DOMINICAL DE SANT ANTONI, PER “LAS MAÑANAS” DE RADIO MONTORNÉS

RECUPEREM AQUESTA ENTREVISTA A JOAN MATEU, PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DEL MERCAT DOMINICAL DE SANT ANTONI, PER PROGRAMA DE RADIO "LAS MAÑANAS" DE RADIO MONTORNÉS http://radio.montornes.cat/radios/las-mananas-de-radio-montornes/2016/11/24/las-mananas-entrevista-al-llibreter-joan-mateu